Algemene voorwaarden Foudoo

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1.  Alle ticketprijzen zijn vermeld in euro's en inclusief BTW.
 2. Het totale aantal reserveringen per aankoop mag het door Ice Mountain vastgestelde aantal niet overschrijden.
 3. Alle bestellingen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in euro.
 4. Ice Mountain Adventure Park behoudt zich het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De tickets zullen echter worden aangerekend op basis van de tarieven die gelden op het moment van de bestelling (inclusief huur en administratiekosten).
 5. We voeren geen terugbetaling in geval van verlies of diefstal van het ticket.
 6. Klant: Alle ondernemers, bezoekers, kopers van producten en/of diensten aan natuurlijke personen, private en/of publieke entiteiten of organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden inclusief sponsoring partnerships en corporaties.
 7. Reservering: Een overeenkomst (mondeling of schriftelijk) tussen Ice Mountain Adventure Park en een klant waarin de levering door Ice Mountain Adventure Park van horeca- of sportdiensten wordt vastgelegd.
 8. Kosten van de boeking: de totale omzet die Ice Mountain Adventure Park voorziet - inclusief toeristenbelasting en BTW - bij de klant die een boeking heeft gedaan. Deze omzet is gebaseerd op de huidige tarieven van Ice Mountain Adventure Park.
 9. Annulering zonder terugbetaling: Indien de klant, zonder voorafgaande annulering, geen gebruik maakt van de aangekochte producten en/of diensten tijdens de geldigheidsperiode, zullen deze zonder terugbetaling of kennisgeving geannuleerd worden.

 

 1. ARTIKEL 2: BETALING
   
  1. De betaling van de tickets door de klant op de website van het Ice Mountain Adventure Park gebeurt uitsluitend met BANCONTACT/MISTER CASH bankkaarten, van om het even welke Belgische bank. VISA en EURO/MASTERCARD worden eveneens aanvaard.
  2. Zodra de transactie definitief gevalideerd is, zal het bedrag van de bestelling gedebiteerd worden van de bankrekening van de klant.
  3. BELANGRIJK: elke banktransactie creëert één ticket per persoon. Elk ticket moet door één en dezelfde persoon worden gebruikt.

 

3.            ARTIKEL 3:  BETALINGSBEVEILIGING EN PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1          Beveiliging van de betalingen

De elektronische betalingen die worden verricht in het kader van de uitgevoerde transacties op de site www.ice-mountain.com zijn beveiligd door middel van het coderingsproces INGENICO.

3.2.        Persoonlijke gegevens

Bij het plaatsen van een bestelling verzamelt Ice Mountain Adventure Park SA bepaalde persoonlijke gegevens van de klant (naast de voor- en achternaam van de klant worden ook het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer van de klant verzameld).

Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de verwerking en de opvolging van de bestelling van de klant, alsmede in geval van een eventueel uitstel of een eventuele annulering van het desbetreffende evenement.

Toegang tot deze gegevens kan worden verleend aan bedrijven die contractueel verbonden zijn met Ice Mountain Adventure Park, die de striktste vertrouwelijkheid zullen garanderen (organisatoren in het kader van de organisatie van het evenement, aan Ice Mountain Adventure Park gelieerde sites)

De klant kan, indien hij dit wenst, Ice Mountain Adventure Park toestemming geven om hem/haar nieuwsbrieven toe te sturen en hem/haar per e-mail te informeren over aanbiedingen van zijn partners. Indien hij/zij weigert, dient hij/zij het daartoe bestemde vakje uit te vinken. Indien de klant op een later tijdstip geen informatie meer wenst te ontvangen van Ice Mountain Adventure Park, dient hij/zij op de link te klikken in elke nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd.

Ice Mountain Adventure Park behoudt zich het recht voor, zoals toegestaan door artikel L. 34-5 van de Franse Code des Postes et Télécommunications (artikel 121-20-5 van de Franse Code de la Consommation),om aanbiedingen van Evenementen te sturen die vergelijkbaar zijn met die waarvoor de gebruiker reeds een bestelling heeft geplaatst bij Ice Mountain Adventure Park, de gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door te klikken op de link in elke nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd.

 

 1. ARTIKEL 4: TOELATING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
  1.  De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden alvorens zijn bestelling te betalen.
  2. De door Ice Mountain Adventure Park geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de door de klant op zijn website verrichte transacties.

 

 1. ARTIKEL 5: DE LEVERING VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN
  1.  Na bevestiging van de aankoop zal de klant worden uitgenodigd om het ticket af te halen, op papier of via een QR-code scan via de telefoon.
  2. Door deze voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de klant ook de voorwaarden voor het gebruik van de tickets voor Ice Mountain Adventure Park
  3. U moet het ticket meebrengen om het te laten valideren. Als het ticket niet leesbaar is, kunnen we het ticket weigeren.

 

 1. ARTIKEL 6: TICKETCONTROLE
  1. De tickets zullen door Ice Mountain Adventure Park, onder zijn verantwoordelijkheid, met behulp van codelezers worden gecontroleerd alvorens toegang te krijgen tot de gekozen activiteit. Bij het aankopen van meerdere ticket via de website, zal er voor elke aankoop een ticket aangemaakt worden en geverifieerd bij het binnen komen in Ice Mountain Adventure Park.
  2. De code maakt het mogelijk de koper te identificeren en toegang te krijgen tot de details van zijn bestelling.
  3. De organisator behoudt zich het recht om de identiteit van de klant aan de ingang te controleren. De klant moet dus in het bezit zijn van een officieel, geldig identiteitsbewijs met foto: identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning. NB: elke code kan slechts één keer bij het controlepunt worden voorgelegd. Elk ticket is persoonlijk en kan niet worden verkocht of overgedragen, zelfs niet gratis.
  4. Het is ten strengste verboden een ticket te reproduceren, te dupliceren of na te maken. Het reproduceren van tickets is verboden en levert geen enkel voordeel op. Alleen de eerste persoon die het ticket of een reproductie ervan voorlegt, krijgt toegang tot de zaal. Deze persoon wordt verondersteld de rechtmatige houder van het ticket te zijn. De persoon die het ticket heeft gereproduceerd en de kopie van het ticket gebruikt heeft zal strafrechtelijk vervolgbaar zijn.
  5. De organisator kan de toegang tot de locatie waar het evenement plaatsvindt weigeren indien hij verneemt dat meerdere afdrukken of reproducties van een print baar toegangsbewijs in omloop zijn en dat de toegang tot de Evenementlocatie reeds is verleend aan de drager van een afdruk of een reproductie. De organisator is met name niet verplicht de identiteit te controleren van de persoon die thuis in het bezit is van het afdrukbare ticket, noch om de echtheid van het ticket te controleren. Indien de houder van een thuisprintticket de toegang wordt geweigerd tot de plaats waar het Evenement plaatsvindt, heeft hij geen recht op terugbetaling van de betaalde prijs.

 

 1. ARTIKEL 7: ANNULERING, OVERDRACHT EN TERUGBETALING
  1. Eenmaal aangekocht door de klant, kunnen de tickets niet worden omgeruild, doorverkocht, terugbetaald of teruggenomen.
  2. Er wordt aan herinnerd dat het verloop van de Evenementen uitsluitend onderworpen is aan de door de organisatoren van de genoemde Evenementen vastgestelde voorwaarden, die onder hun (uitsluitende) verantwoordelijkheid vallen. Bijgevolg zal elke beslissing tot annulering, uitstel of wijziging van het programma van een evenement onderworpen zijn aan de voorwaarden van deze organisatoren, zonder dat Ice Mountain hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
  3. In ieder geval wordt een gekocht ticket niet terugbetaald, zelfs niet als de klant het ticket niet heeft gebruikt.

 

 1. ARTIKEL 8: KLANTENDIENST
  1. Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Ice Mountain Adventure Park per e-mail op info@ice-mountain.com of per telefoon op 00 32 (0) 56 55 45 40.

 

 1. ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEID
  1. Ice Mountain Adventure Park is ten opzichte van zijn klanten verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit op afstand gesloten overeenkomsten, overeenkomstig artikel 121-20-3 lid 4 van het Wetboek van Consumentenrecht.
  2. Elke organisator bepaalt de regels voor de organisatie van het evenement. Dit reglement verschijtn bij de ingang van de locatie waar het Evenement plaatsvindt of wordt door de organisator aan de klant meegedeeld. De klant dient zich strikt te houden aan het huishoudelijk reglement van het Ice Mountain Adventure Park.

 

 1. ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
  1. De verkoop van tickets via de website van het Ice Mountain Adventure Park is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
  2. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.